Ta hand om ditt golv

Qloss produkter är mycket slitstarka och uppfyller höga krav på slitagebeständighet. Om du tar hand om det med sunt förnuft kommer det att leva mycket länge. För att uppnå bästa möjliga resultat av Qloss produkter är det några saker som är viktiga att tänka på. 

Läs alltid instruktionerna på produkten, produktdatabladet och säkerhetsdatabladet innan start.

Tänk på att:

 • Qloss produkter är tunnfilmsbeläggningar och täcker inte över eventuella skiftningar, märken eller sprickor som finns i underlaget. 
 • Underlaget måste minimum hålla 11-12°C vid applicering. 
 • Underlaget måste vara torrt, rent och fritt från damm vid applicering. 
 • Föregående skikt måste alltid vara helt uttorkat (gångbart) innan nästa strykning. 
 • Sörj för god ventilation och undvik tvärdrag. 
 • Efter cirka 12 timmar vid normal rumstemperatur har lacken torkat och tål en lättare belastning. Det tar ca 7 dygn för lacken att härda 100%, och först då har den uppnått sin fulla kapacitet och tål tyngre belastning.
 • Vid renovering behöver du kontrollera att underlaget inte är behandlat med någon högalkalisk produkt tidigare. Ta hjälp av PH-stickor. PH-värdet får inte överstiga 10-12.
 • Vid maskering var noggrann med att välja en maskeringstejp av hög kvalitet och som inte innehåller lösningsmedel. Efter maskering skall tejpen avlägsnas omgående. Vid användning av fel maskeringstejp riskeras underlaget att skadas. Tesa levererar en mycket bra maskeringstejp för ömtåliga ytor som är lösningsmedelsfria och släpper utan att skada underlaget
 • Golvet får under inga omständigheter täckas med ett diffisionstätt material under härdningsprocessen. Om golvet måste täckas var noga med att använda ett diffusionsöppet material, och täck endast de ytor som är nödvändiga. Vi rekommenderar att applicera Qloss produkter efter att övriga rumsytor är färdigbehandlade, och att fast inredning är monterad. 

Skötselråd: 

 • Placera avskrapningsgaller och gärna en textilmatta vid entrén för att minska städbehovet och slitage på golvet.
 • Sätt slitageskydd på eventuella möbler och inredning som kan ge repor i golvet. 
 • Torka bort smuts och utspilda vätskor så fort som möjligt. 
 • Den dagliga städningen utförs med så kallade torra städmetoder. Vid behov fukttorkas golvet med vanligt förekommande grovrengöringsmedel (pH 5-8,5), i tvättvattnet. Dosera rengöringsmedlet enligt instruktion för respektive rengöringsmedel. Överdosera inte rengöringsmedlet i tvättvattnet.
 • Om så kallad kombimaskin används för städning skall vattenmängden hållas så låg som möjligt. Maskinen får inte lämna några vattenfläckar när den vänder eller stannar.
 • Vi rekommenderar vårt eget rengöringsmedel Golvrent vid den dagliga städningen. Golvrent tar effektivt och skonsamt bort damm, smuts och fett utan att skada golvet.
 • Det effektivaste underhållet är det förebyggande underhållet och regelbunden städning, som tidigare nämnts. Om golvet skall omlackeras, rekommenderas att maskinslipa lacken och ytbehandla golvet på nytt.

Ladda ner dokument

Skötselråd:

Klicka här

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70