Qloss Impregnering

Qloss Impregnering är precis som det låter, en impregnering för mineraliska underlag. Produkten binder underlaget, samtidigt som golvet blir lättare att hålla rent och ger ett optimalt dammskydd.

Qloss Impregnering är en vattenbaserad diffussionsöppen impregnering för mineraliska underlag. Produkten binder underlaget, samtidigt som golvet blir lättare att hålla rent och ger ett optimalt dammskydd.

Qloss Impregnering kan med fördel användas på byggarbetsplatser där man snabbt behöver bli av med dammpartiklar som kommer från underlaget, för att säkerställa en god arbetsmiljö.  

Produkten är kostnadseffektiv, användarvänlig, lätt att applicera och miljövänlig. 

Qloss Impregnering är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA.
En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikelns/produktens aktuella registreringsstatus. Qloss Impregnering är även registrerad i Byggvarubedömningen och har bedömningen Rekommenders. 

Qloss Impregnering kan appliceras på alla typer av mineraliska underlag såsom betong, flytspackel, tegel och puts.

Exempel där Qloss Impregnering kan använas
• Befintligt, nyslipat eller nylagt golv där man önskar ett dammskydd.
• Nyslipade betonggolv, nylagda flytspackelgolv där man snabbt och effektivt vill dammbinda underlaget vid en byggprocess då andra hantverkare utför sina jobb.

Produkten är enkel applicera. 

Rengör underlaget genom att sopa eller dammsug. Ytor som ska beläggas ska vara rena och torra.

Använd en tryckspruta och spraya ut produkten över golvet, därefter strycks produkten ut med ett korthårigt städverktyg (micromopp, tvättpäls eller liknande), alternativt en mjuk sopborste. 

Produktegenskaper

Materialåtgång:

ca 0,10 l/m2

Torktid:

ca 2h vid +20°C

Torktid innan tung belastning:

ca 24h vid +20°C

Förtunning:

vatten

Verktyg och utrustning

PREPARERING:

dammsugare och sopborste

BLANDNING:

skaka väl före användning

APPLICERING:

tryckspruta och micromopp, eller en mjuk sopborste

Ladda ner dokument

PRODUKTDATABLAD

Klicka här

SÄKERHETSDATABLAD

Klicka här

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70