Inspiration

Cement och betong behöver inte bara vara praktiskt, grått och tråkigt.

Vi har lyft fram några olika projekt för att ge dig lite extra inspiration om vad du kan använda Qloss produkter till. Det är tre helt olika case med olika förutsättningar, målsättningar och krav på slutresultat. Deras enda gemensamma nämnare är Qloss.

Qloss AB | Truckvägen 6 | 231 62 Trelleborg | Tfn: 0410 - 460 70