Kontakt

Kontor och fabrik 
Tfn: 0411-411 00
E-post: qloss@qloss.se

Johan Gustafsson - Senior board member
Mobil: 072 - 214 49 55
E-post: johan.gustafsson@qloss.se
Socialt: LinkedIn

Anna Gauffin af Uhr – VD & delägare
Mobil: 073 - 708 34 92
E-post: anna@qloss.se
Socialt: LinkedIn

Kent Sjunnesson – Produktionsplanering
Tfn: 0411-411 00
Mobil: 070 - 529 46 00
E-post: kent@qloss.se

Carina Nielsen Sjunnesson - Produktion
Tfn: 0411-411 00
E-post: carina@qloss.se

Faktureringsdress och tillverkningsenhet

Qloss AB
Norra Industrigatan 7
274 30 Skurup
Tfn: 0411-411 00
E-post: qloss@qloss.se
Organisationsnummer: 556327-1880
Bank: Handelsbanken
Bankgiro: 5904-3745
BIC: HANDSESS
IBAN: SE5560000000000465357148
Fakturor skickas till: qloss.43413@arkivplats.se

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70