Qloss Bas

Letar du efter det perfekta grundskyddet för ett nylagd eller renovering av ett redan befintligt golv, istället för traditionella produkter så som dammbindare, vattenglas eller sealers? Då är det Qloss Bas du ska använda dig av.

Qloss Bas är ett vattenbaserat diffusionsöppet grundskydd för mineraliska underlag bestående av två delar, del 1 och del 2. Produkten är ett mycket bra alternativ till traditionella produkter så som dammbindare, vattenglas och olika typer av sealers. Med Qloss Bas får golvet ett ytskydd i form av en ”hinna” som bildas på ytan, vilket stärker och skyddar ditt golv från slitage. Den behandlade ytan blir PH-neutral och golvet blir mycket lätt att hålla rent. 

Qloss Bas kan med fördel användas i kombination med Qloss Lack, Qloss Form och Qloss Lackfärg.

Qloss Bas är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA.
En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikelns/produktens aktuella registreringsstatus.

Qloss Bas kan appliceras på alla typer av mineraliska underlag såsom betong flytspackel och cement.
Exempel där Qloss Bas kan användas:

 • Ytor med en lättare belastning och slitage.
 • Nyslipade betonggolv och nylagda flytspackelgolv
 • Nylagda flytspackelgolv som ligger till grund för heltäckningsmattor, parkett, kakel mm.

Ytor som ska beläggas ska vara rena och torra, fria från löst sittande material, cementhud, fett, olja och andra föroreningar som negativt kan påverka vidhäftningen. För bästa vidhäftning bör förorenade underlag tvättas med alkaliskt tvättmedel. Skölj rikligt med vatten och låt underlaget torka före applicering av lacken. Betongen skall slipas före applicering.

Del 1: Applicera med en primer spruta, stryk ut med ett korthårigt städverktyg så som Qloss Tvättpäls eller liknande.
Del 2: Samma som ovan.

Produktegenskaper

Materialåtgång:

Del 1: ca 0,05 l/m2
Del 2: ca 0,04 l/m2

Torktid:

ca 1h vid +20°C

Torktid innan belastning:

ca 24h vid +20°C

Förtunning:

vatten

Verktyg och utrustning

Preparering:

dammsugare, sopborste, torktrasa

Blandning:

hink och blandverktyg

Applicering:

primer spruta och våtmopp

Ladda ner dokument

Produktblad

Klicka här

Säkerhetsdatablad del 1

Klicka här

Säkerhetsdatablad del 2

Klicka här

Frågor och svar om Qloss lack och färgsystem för mineraliska underlag

 • Qloss Primer
 • Qloss Lack för mineraliska underlag
 • Qloss Form för mineraliska underlag
 • Qloss Lackfärg för mineraliska underlag
 • Qloss Härdare (2-pack system bestående av Qloss Lack och Qloss Härdare)

Alla typer av mineraliska underlag inklusive flytspackel (avjämningsmassa).

 • Kostnadseffektivt
 • Lätt & snabbt att applicera
 • Miljövänligt
 • Slitagebeständig
 • Reptålig
 • Elastisk
 • Diffussionsöppen
 • Hög vidhäftning mot underlaget

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. En BASTA registrerad produkt ger en garanti för en miljövänlig och framtidssäker produkt och ger även tillgång till samtliga marknader inom hela EU.

Byggvarubedömningen stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval. Qloss Lack och Qloss Lackfärg har fått den högsta bedömningsgraden "Rekommenderad".

Cirka 2-3 timmar efter att golvytan har torkat och man kan gå på spackelytan utan att lämna fotavtryck eller märken.

Ja, ju tidigare man påbörjar appliceringen, ju bättre vidhäftning fås genom att primern tränger djupare ner i den djupgående porstrukturen och Qlossprimerns polymer binder samman underlaget på ett effektivt sätt.

Rent allmänt borde det så vara fallet men faktiska mätningar av ytdraghållfastheten visar på motsatsen. Sannolikt beror detta på den unika polymer som Qlossprimern är uppbyggd av och som binder samman spacklet långt nere i porstrukturen.

1-2 timmar mellan strykningarna, vid normal rumstemperarur (18-22-grader) och normal ventilation.

Låg golvtemperatur, hög luftfuktighet begränsad luftomsättning.

Lacken skall appliceras med korthårig mohairroller alternativt korthårig filtroller. "Luddiga" rollers skall undvikas.

10, 5, 1, alternativt ½ liters emballage.
Kunden kan välja valfri färg (NCS enligt Alcros brytsystem) och olika nivåer på mattering så som högblank, halvmatt och Qloss Form (matt).

Cirka 0,2 liter Qloss färg och lack och 0,015 liter Qloss Primer.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lack
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (alternativt Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lackfärg
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Qloss Lack och Qloss Härdare.

Qloss Härdare är en lättflytande vattenbaserad alifatiskt polyisocyanat. Den är framtagen för polyuretanformuleringar för att möta det växande behovet av miljövänliga 2-pack system (lack + härdare) för att få maximal prestanda på ytskiktet.

Qloss lack förpackas med 5 alternativt 10 litershinkar med tillhörande Qloss Härdare i en mindre flaska.

Tillsätt hela innehållet i Qloss Härdare i Qloss lack och rör om vänta i 5 minuter innan applicering. För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Vid mycket hårt belastade industrigolv, lastzoner, ytor med tung trafik med truck, palltruckar mm. Andra exempel är soprum (kemikalieresistens) kyl/frysutrymmen, sjukhus, butiker (lättstädad yta).

 • Kunna leverera ett komplett kostnadseffektivt ytskydd med obegränsade valmöjligheter
 • Hög prestanda
 • Miljövänligt
 • Möjlighet för golventreprenörer att kunna bredda sin verksamhet och leverera ett färdigt golv på kort tid.

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70