Qloss AB | Truckvägen 6 | 231 62 Trelleborg | Tfn: 0410 - 460 70