Qloss Optimize

Qloss Optimize är en vattenbaserad diffussionsöppen topplack med mycket hög prestanda. Produkten kan användas för renovering av fogfria härdplastgolv. 

Qloss Optimize kan med fördel användas vid renovering, uppfräschning eller som topplack (försegling) för olika typer av fogfria härdplastgolv. 

Qloss Optimize är vattenbaserad och diffusionsöppen, dvs. att produkten släpper ut fukt från underlaget underifrån. I och med att produkten är diffusionsöppen så kan man applicera lacken på nylagda golvbeläggningar så fort underlaget är gångbart. Den tidiga appliceringen garanterar även en mycket hög vidhäftning. Qloss Optimize ger ett kompletterande ytskydd genom att framförallt tillföra ett mycket bra UV-skydd samt en hög elasticitet. Qloss Optimize levereras i transparant eller valfri NCS-kod. För extra skydd mot slitage kan Qloss Härdare appliceras i kombination med Qloss Optimize i sista strykningen. 

Qloss Optimize är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA.
En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikelns/produktens aktuella registreringsstatus.

Exempel på golvbeläggningar där Qloss Optimize kan appliceras är alla typer av fogfria golv (härdplaster) såsom epoxi, polyuretan och akrylbeläggningar.

Qloss Optimize kan även med fördel appliceras på äldre slitna härdplastgolv (efter en lättare golvslipning) och får därmed ett uppdaterat ytskydd och finish.

En lättare golvslipning skall göras för att få bort smuts, fett och liknande och därmed garantera en mycket god vidhäftning.

Rör om lacken väl före användning. Lacken appliceras med korthårig filtroller, alternativt mohairroller, (observera att applikator verktyget skall vara torr vid påbörjad applicering).

Qloss Optimize skall appliceras med 2 koncentrerade strykningar. För extra skydd mot slitage kan Qloss Härdare appliceras i kombination med Qloss Optimize i sista strykningen. Tillsätt Qloss Härdare i emballaget med Qloss Optimize, rör om och låt vila cirka 3-5 minuter innan applicering. 

2:a appliceringen kan normalt utföras efter ca en timme vid +20°C och 50 % RH. Sörj alltid för god ventilation.

Produktegenskaper

Materialåtgång:

0,2 l/m2

Torktid:

ca 1h vid +20°C

Torktid innan belastning:

ca 24h vid +20°C

Förtunning:

vatten

Verktyg och utrustning

Preparering:

dammsugare, sopborste, torktrasa

Blandning:

Hink och blandverktyg

Applicering:

Korthårig filtroller, alternativt mohairroller

Ladda ner dokument

Produktblad

Klicka här

Säkerhetsdatablad

Klicka här

Frågor och svar om Qloss lack och färgsystem för mineraliska underlag

 • Qloss Primer
 • Qloss Lack för mineraliska underlag
 • Qloss Form för mineraliska underlag
 • Qloss Lackfärg för mineraliska underlag
 • Qloss Härdare (2-pack system bestående av Qloss Lack och Qloss Härdare)

Alla typer av mineraliska underlag inklusive flytspackel (avjämningsmassa).

 • Kostnadseffektivt
 • Lätt & snabbt att applicera
 • Miljövänligt
 • Slitagebeständig
 • Reptålig
 • Elastisk
 • Diffussionsöppen
 • Hög vidhäftning mot underlaget

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. En BASTA registrerad produkt ger en garanti för en miljövänlig och framtidssäker produkt och ger även tillgång till samtliga marknader inom hela EU.

Byggvarubedömningen stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval. Qloss Lack och Qloss Lackfärg har fått den högsta bedömningsgraden "Rekommenderad".

Cirka 2-3 timmar efter att golvytan har torkat och man kan gå på spackelytan utan att lämna fotavtryck eller märken.

Ja, ju tidigare man påbörjar appliceringen, ju bättre vidhäftning fås genom att primern tränger djupare ner i den djupgående porstrukturen och Qlossprimerns polymer binder samman underlaget på ett effektivt sätt.

Rent allmänt borde det så vara fallet men faktiska mätningar av ytdraghållfastheten visar på motsatsen. Sannolikt beror detta på den unika polymer som Qlossprimern är uppbyggd av och som binder samman spacklet långt nere i porstrukturen.

1-2 timmar mellan strykningarna, vid normal rumstemperarur (18-22-grader) och normal ventilation.

Låg golvtemperatur, hög luftfuktighet begränsad luftomsättning.

Lacken skall appliceras med korthårig mohairroller alternativt korthårig filtroller. "Luddiga" rollers skall undvikas.

10, 5, 1, alternativt ½ liters emballage.
Kunden kan välja valfri färg (NCS enligt Alcros brytsystem) och olika nivåer på mattering så som högblank, halvmatt och Qloss Form (matt).

Cirka 0,2 liter Qloss färg och lack och 0,015 liter Qloss Primer.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lack
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (alternativt Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lackfärg
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Qloss Lack och Qloss Härdare.

Qloss Härdare är en lättflytande vattenbaserad alifatiskt polyisocyanat. Den är framtagen för polyuretanformuleringar för att möta det växande behovet av miljövänliga 2-pack system (lack + härdare) för att få maximal prestanda på ytskiktet.

Qloss lack förpackas med 5 alternativt 10 litershinkar med tillhörande Qloss Härdare i en mindre flaska.

Tillsätt hela innehållet i Qloss Härdare i Qloss lack och rör om vänta i 5 minuter innan applicering. För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Vid mycket hårt belastade industrigolv, lastzoner, ytor med tung trafik med truck, palltruckar mm. Andra exempel är soprum (kemikalieresistens) kyl/frysutrymmen, sjukhus, butiker (lättstädad yta).

 • Kunna leverera ett komplett kostnadseffektivt ytskydd med obegränsade valmöjligheter
 • Hög prestanda
 • Miljövänligt
 • Möjlighet för golventreprenörer att kunna bredda sin verksamhet och leverera ett färdigt golv på kort tid.

Qloss AB | Truckvägen 6 | 231 62 Trelleborg | Tfn: 0410 - 460 70