Miljö

Qloss är ett kemtekniskt företag och vi hanterar årligen mängder av kemikalier. Detta gör att vi som en integrerad del av vårt dagliga arbete alltid reflekterar över vilken miljöpåverkan både vi som individer och vi som företag har och kan ha på miljön. I vårt labb arbetar vi aktivt på att ta fram miljövänliga produkter som garanterar att vi inte skadar människor, djur eller vår natur.

Samtliga Qloss produkter är registrerade i byggvarudatabasen BASTA, vilket är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA:s krav på kemiskt innehåll. En BASTA registrerad produkt ger en garanti för en miljövänlig och framtidssäker produkt och ger även tillgång till samtliga marknader inom hela EU. Vi kan med stolthet säga att Qloss är i framkant på marknaden när det gäller att producera så miljövänliga ytskyddsprodukter som möjligt!

EN TANKE BAKOM ALLT FRÅN RÅVARA TILL KAFFEBÖNA
Vi strävar efter att lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt efter oss. I fabriken har vi en hållbar tillverkning med 0% spill, allt återvinns in i processen och inga råvaror kasseras eller slängs. Det emballage som kommer in till oss tas om hand och allt avfall går till återvinning. Alla inköp görs så lokalt som möjligt och vi strävar efter att minimera långa transportsträckor för att göra så liten inverkan på miljön som möjligt. Vår frukt och kaffemjölk är ekologisk och allt kaffe som passerar vår kaffemaskin är Fairtrade märkt och klimatkompenserat. Vi arbetar från stort till smått och inget lämnas åt slumpen.

Vi tar vårt ansvar för att minska miljöbelastningen och vi arbetar dagligen med miljöfrågor för att tillse att vi är ett attraktivt företag med miljöfrågor i fokus. Vår målsättning är att föregå med gott exempel till andra företag.

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70