Qloss Stable

Varför en produkt för stallmiljö? Jo, det är nämligen så att flera av oss ”Qlossar” tillbringar väldigt stor del av vår fritid i olika stallmiljöer och det är många timmars sopning som ligger till grund för våra produkter. Produkterna har dessutom utvecklats i nära samarbete med hästsporten och hästuppfödare i Skåne.

Det är alltså en kombination av att kunna minska tiden bakom sopborsten och en frustration över en i många fall väldigt dammig miljö som produkten växt fram. 

I många stall, nya som gamla lämnas nästan alltid den råa betongen kvar. En obehandlad betong är en poröppen yta som avger damm vid varje friktion. Spiller du exempelvis vätska på betong går den rakt ner i underlaget och lämnar fläckar. Ett obehandlat betonggolv är svårt att hålla rent och avger små dammpartiklar som yr runt i luften.

Hur påverkas hästen av damm?
Precis som för människor är det osynliga dammet det som är farligast. Det minsta dammet följer med inandningsluften ned i lungorna där det orsakar infektioner och allergiska reaktioner. Det kan finnas höga halter av damm i stallet utan att vi märker det, vilket är förrädiskt för både fyrfotade och tvåfotade. 

Hästen kan få en nedsatt prestationsförmåga som kan vara svårdefinierad. Oftast hittar man orsaken i luftvägar, hjärta, rörelseapparaten och mag-tarmkanaler. En vanlig orsak till en nedsatt prestation är problem med luftvägarna. Följden blir att hästen får svårare att andas och svårare att ta upp syre. Det leder till att hästen kommer att prestera sämre. För att kompensera den minskade förmågan att ta upp syre, ökar hästen andningsfrekvensen. En elitidrottare som ska prestera på topp utsätter sig inte för miljöer som kan ha en negativ påverkan på prestationen, utan ser till att bo, leva och träna i ett så optimalt klimat som möjligt som på ett positivt sätt påverkar den egna prestationen. Så frågan är då varför vi inte gör samma sak för våra fyrfotade vänner?

Vilken produkt ska jag välja?
Qloss Stable Magasin perfekt för många typer av utrymmen, så som sadelkammare, foderrum, maskinhallen eller logen för att nämna några. Produkten är ett vattenburet diffusionsöppet grundskydd för mineraliska underlag bestående av två delar, del 1 och del 2. Den behandlade ytan blir PH-neutral och golvet blir mycket lätt att hålla rent. Golvet får även ett ytskydd i form av en ”hinna” som bildas på ytan, och det blir dammfritt och mycket lätt att rengöra. Efter behandling mörknar golvet en aning. Produkten är miljövänlig och registrerad i Byggvaru-bedömningen och BASTA samt följer REACH. 
Läs mer om Qloss Stable Magasin

Qloss Stable Stallgång är skapad för framförallt stallgångar och uppbindningsplatser. Denna produkt är framtagen för att få ett optimalt dammskydd, men som inte gör golvet halt för hästen att röra sig på. Qloss Stable Stallgång går ner djupt i underlaget och binder dammet, vilket bidrar till ett dammfritt golv. Vidare hindrar produkten att skadligt damm inte dras upp ur underlaget när du till exempel sopar din stallgång. 
Läs mer om Qloss Stable Stallgång

Med support av Eurofins Pegasuslab AB har vi genomfört en provtagning av dammpartiklar i luft, som utfördes på Helena Gunnarsson Hästklinik.

Syftet med provtagningen var att mäta antalet dammpartiklar i luft innan och efter applicering av Qloss Stable, som kan kopplas till betonggolv.

Slutrapporten för mätningen visar att antalet dammpartiklar efter behandling med Qloss Stable, minskas med hela 65%.

Qloss AB | Truckvägen 6 | 231 62 Trelleborg | Tfn: 0410 - 460 70