Qloss Härdare

Om du behöver ha en lite extra slitagebeständighet ska du använda vår härdare, eller crosslinker som vi också kallar den. Den har fenomenala kemiska egenskaper när den används tillsammans med lacken. Ytan blir otroligt slitagebeständig och får en fantastik kemikalisk motståndskraft.

För att ditt golv ska bli ännu mer slitagebeständigt kan du använda Qloss Härdare. Qloss Härdare är en lågviskös vattendispergerbar alifatiskt polyisocyanat. Den innehåller inte någon alkylphenolethoxylate. Det finns en rad fördelar med att använda Qloss Härdare. Bland annat så förbättras fuktbeständigheten, vidhäftningen, och den kemiska resistensen.

Var noga med att kontrollera säkerhetsföreskrifterna. Enligt svensk lagstiftning måste du ha en härdplastutbildning för att hantera Qloss Härdare. VEIDEC erbjuder en digital Härdplastutbildning som uppfyller samtliga uppställda krav på utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §37 a-g. Inkluderat ändringsföreskrifter t.o.m. AFS 2019:9.
Klicka här för att läsa mer om utbildningen!

Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.

Qloss Härdare är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BETA.
En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikelns/produktens aktuella registreringsstatus.

Används som härdare (Crosslinker) tillsammans med Qloss Lack eller Qloss Form som två-pack system. Qloss Härdare skall endast användas vid den sista strykningen och tillsätts i hinken med Qloss Form eller Qloss Lack.

Var noga med att kontrollera säkerhetsföreskrifterna. Enligt svensk lagstiftning måste du ha en härdplastutbildning för att hantera Qloss Härdare. VEIDEC erbjuder en digital Härdplastutbildning som uppfyller samtliga uppställda krav på utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §37 a-g. Inkluderat ändringsföreskrifter t.o.m. AFS 2019:9.
Klicka här för att läsa mer om utbildningen!

Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.

Tillsätt Qloss Härdare i Qloss Form eller Qloss Lack (5 liters eller 10 liters hink). Rör om och applicera. Se även instruktion på emballaget. 

Var noga med att kontrollera säkerhetsföreskrifterna. Enligt svensk lagstiftning måste du ha en härdplastutbildning för att hantera Qloss Härdare. VEIDEC erbjuder en digital Härdplastutbildning som uppfyller samtliga uppställda krav på utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §37 a-g. Inkluderat ändringsföreskrifter t.o.m. AFS 2019:9.
Klicka här för att läsa mer om utbildningen!

Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.

Produktegenskaper

Viskositet vid 25°C:

1200 till 2000 mPa.s

NCO:

19,7 till 21,3%

Torrhalt:

≥ 97%

Hexametylendiisocyanat monomer (HDI):

<0,5%

Skrymdensitet vid 25°C:

1145 kg/m3 ca

Verktyg och utrustning

Blandning:

hink och blandverktyg

Applicering:

korthårig mohairroller, pensel, gummiraka eller verktyg för sprutning

Ladda ner dokument

Produktblad

Klicka här

Säkerhetsdatablad

Klicka här

Frågor och svar om Qloss lack och färgsystem för mineraliska underlag

 • Qloss Primer
 • Qloss Lack för mineraliska underlag
 • Qloss Form för mineraliska underlag
 • Qloss Lackfärg för mineraliska underlag
 • Qloss Härdare (2-pack system bestående av Qloss Lack och Qloss Härdare)

Alla typer av mineraliska underlag inklusive flytspackel (avjämningsmassa).

 • Kostnadseffektivt
 • Lätt & snabbt att applicera
 • Miljövänligt
 • Slitagebeständig
 • Reptålig
 • Elastisk
 • Diffussionsöppen
 • Hög vidhäftning mot underlaget

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. En BASTA registrerad produkt ger en garanti för en miljövänlig och framtidssäker produkt och ger även tillgång till samtliga marknader inom hela EU.

Byggvarubedömningen stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval. Qloss Lack och Qloss Lackfärg har fått den högsta bedömningsgraden "Rekommenderad".

Cirka 2-3 timmar efter att golvytan har torkat och man kan gå på spackelytan utan att lämna fotavtryck eller märken.

Ja, ju tidigare man påbörjar appliceringen, ju bättre vidhäftning fås genom att primern tränger djupare ner i den djupgående porstrukturen och Qlossprimerns polymer binder samman underlaget på ett effektivt sätt.

Rent allmänt borde det så vara fallet men faktiska mätningar av ytdraghållfastheten visar på motsatsen. Sannolikt beror detta på den unika polymer som Qlossprimern är uppbyggd av och som binder samman spacklet långt nere i porstrukturen.

1-2 timmar mellan strykningarna, vid normal rumstemperarur (18-22-grader) och normal ventilation.

Låg golvtemperatur, hög luftfuktighet begränsad luftomsättning.

Lacken skall appliceras med korthårig mohairroller alternativt korthårig filtroller. "Luddiga" rollers skall undvikas.

10, 5, 1, alternativt ½ liters emballage.
Kunden kan välja valfri färg (NCS enligt Alcros brytsystem) och olika nivåer på mattering så som högblank, halvmatt och Qloss Form (matt).

Cirka 0,2 liter Qloss färg och lack och 0,015 liter Qloss Primer.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lack
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (alternativt Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lackfärg
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Qloss Lack och Qloss Härdare.

Qloss Härdare är en lättflytande vattenbaserad alifatiskt polyisocyanat. Den är framtagen för polyuretanformuleringar för att möta det växande behovet av miljövänliga 2-pack system (lack + härdare) för att få maximal prestanda på ytskiktet.

Qloss lack förpackas med 5 alternativt 10 litershinkar med tillhörande Qloss Härdare i en mindre flaska.

Tillsätt hela innehållet i Qloss Härdare i Qloss lack och rör om vänta i 5 minuter innan applicering. För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Vid mycket hårt belastade industrigolv, lastzoner, ytor med tung trafik med truck, palltruckar mm. Andra exempel är soprum (kemikalieresistens) kyl/frysutrymmen, sjukhus, butiker (lättstädad yta).

 • Kunna leverera ett komplett kostnadseffektivt ytskydd med obegränsade valmöjligheter
 • Hög prestanda
 • Miljövänligt
 • Möjlighet för golventreprenörer att kunna bredda sin verksamhet och leverera ett färdigt golv på kort tid.

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70