Q Stable Magasin

I många stall och ekonomibyggnader, nya som gamla lämnas nästan alltid den råa betongen kvar. En obehandlad betong är en poröppen yta som avger damm vid varje friktion. Med Q Stable Magasin får du ett bättre klimat för både fyrfotade och tvåfotade. 

Q Stable Magasin är ett vattenbaserat diffusionsöppet grundskydd för mineraliska underlag bestående av två delar, del 1 och del 2. Magasin är det perfekta dammskyddet för din sadelkammare, foderrum, maskinhall, loge eller ekonomibyggnad.

Med Magasin får golvet ett ytskydd i form av en ”hinna” som bildas på ytan, vilket stärker och skyddar ditt golv från slitage. Du kommer uppleva att golvet blir mycket lättare att hålla rent, det blir helt dammfritt och fläckavvisande. Produkten är lätt att applicera och självklart miljövänlig.  

Qloss Stable Magasin är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA.
En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikelns/produktens aktuella registreringsstatus.

Q Stable Magasin del 1 & del 2 finns att köpa i 5 liters dunk & 10 liters dunk.  

Köp produkten genom att klicka här.

Q Stable Magasin kan appliceras på alla typer av mineraliska underlag såsom betong, flytspackel och puts.

Exepmel där Q Stable Magasin kan avändas:

 • Ytor med en lättare belastning och slitage, så som sadelkammare, foderrum och maskinhallar för att nämna några.
 • Befintligt, nyslipat eller nylagt betonggolv där man önskar ett ytskydd samt dammfritt golv.
 • Produkten ska inte appliceras på underlag där hästar med skor beträder golvet. Ytskyddet kan göra det halt för hästar med järnskor.

Köp produkten genom att klicka här.

Produkterna är enkla att applicera. Tanken är att man ska kunna bli färdig med behandlingen på ett par timmar.

Rengör underlaget genom att sopa eller dammsug. Ytor som beläggs skall vara rena torra vid applicering.

Del 1: Använd en tryckspruta och spraya ut produkten över golvet, därefter strycks produkten ut med ett korthårigt städverktyg (micromopp eller liknande), alternativt en mjuk sopborste. 
Del 2: Samma som ovan.

Materialåtgång: 
5 liter av del 1 & del 2 räcker till ca 100m². 
10 liter av del 1 & del 2 räcker till ca 200m².

Köp produkten genom att klicka här.

Önskar du frågpr om produkten, vänligen kontakta kategoriansvarig
Lizette Bannersten, på lizette@qloss.se eller 076-187 98 30. 

Tillbaka till Qloss Stable

PRODUKTEGENSKAPER

MATERIALÅTGÅNG:

Del 1: ca 0,05 l/m2

Del 2: ca 0,04 l/m2

TORKTID:

ca 1h vid +20°C

TORKTID INNAN BELASTNING:

ca 24h vid +20°C

FÖRTUNNING:

vatten

VERKTYG OCH UTRUSTNING

PREPARERING:

dammsugare och sopborste

BLANDNING:

skaka väl före användning

APPLICERING:

tryckspruta och micromopp, eller en mjuk sopborste

Ladda ner dokument

Produktblad

Klicka här

Säkerhetsdatablad del 1

Klicka här

Säkerhetsdatablad del 2

Klicka här

Frågor och svar om Qloss lack och färgsystem för mineraliska underlag

 • Qloss Primer
 • Qloss Lack för mineraliska underlag
 • Qloss Form för mineraliska underlag
 • Qloss Lackfärg för mineraliska underlag
 • Qloss Härdare (2-pack system bestående av Qloss Lack och Qloss Härdare)

Alla typer av mineraliska underlag inklusive flytspackel (avjämningsmassa).

 • Kostnadseffektivt
 • Lätt & snabbt att applicera
 • Miljövänligt
 • Slitagebeständig
 • Reptålig
 • Elastisk
 • Diffussionsöppen
 • Hög vidhäftning mot underlaget

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. En BASTA registrerad produkt ger en garanti för en miljövänlig och framtidssäker produkt och ger även tillgång till samtliga marknader inom hela EU.

Byggvarubedömningen stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval. Qloss Lack och Qloss Lackfärg har fått den högsta bedömningsgraden "Rekommenderad".

Cirka 2-3 timmar efter att golvytan har torkat och man kan gå på spackelytan utan att lämna fotavtryck eller märken.

Ja, ju tidigare man påbörjar appliceringen, ju bättre vidhäftning fås genom att primern tränger djupare ner i den djupgående porstrukturen och Qlossprimerns polymer binder samman underlaget på ett effektivt sätt.

Rent allmänt borde det så vara fallet men faktiska mätningar av ytdraghållfastheten visar på motsatsen. Sannolikt beror detta på den unika polymer som Qlossprimern är uppbyggd av och som binder samman spacklet långt nere i porstrukturen.

1-2 timmar mellan strykningarna, vid normal rumstemperarur (18-22-grader) och normal ventilation.

Låg golvtemperatur, hög luftfuktighet begränsad luftomsättning.

Lacken skall appliceras med korthårig mohairroller alternativt korthårig filtroller. "Luddiga" rollers skall undvikas.

10, 5, 1, alternativt ½ liters emballage.
Kunden kan välja valfri färg (NCS enligt Alcros brytsystem) och olika nivåer på mattering så som högblank, halvmatt och Qloss Form (matt).

Cirka 0,2 liter Qloss färg och lack och 0,015 liter Qloss Primer.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lack
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (alternativt Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lackfärg
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Qloss Lack och Qloss Härdare.

Qloss Härdare är en lättflytande vattenbaserad alifatiskt polyisocyanat. Den är framtagen för polyuretanformuleringar för att möta det växande behovet av miljövänliga 2-pack system (lack + härdare) för att få maximal prestanda på ytskiktet.

Qloss lack förpackas med 5 alternativt 10 litershinkar med tillhörande Qloss Härdare i en mindre flaska.

Tillsätt hela innehållet i Qloss Härdare i Qloss lack och rör om vänta i 5 minuter innan applicering. För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Vid mycket hårt belastade industrigolv, lastzoner, ytor med tung trafik med truck, palltruckar mm. Andra exempel är soprum (kemikalieresistens) kyl/frysutrymmen, sjukhus, butiker (lättstädad yta).

 • Kunna leverera ett komplett kostnadseffektivt ytskydd med obegränsade valmöjligheter
 • Hög prestanda
 • Miljövänligt
 • Möjlighet för golventreprenörer att kunna bredda sin verksamhet och leverera ett färdigt golv på kort tid.

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70