Registreringar

CE-MÄRKNING
Qloss 3-skiktsbeläggning för ytskydd av mineraliska underlag (golv) så som betong och avjämningsmassa (flytspackel) bestående av Qloss Lack, Qloss Lackfärg, Qloss Primer och Qloss 2-packsystem är CE-märkta enligt SS EN 1504-2: betongkonstruktioner, produkter och system för skydd och reparation. Del 2: Ytskiktsprodukter för betong enligt system 2+ har tillämpats och fabrikens tillverkningskontroll överensstämmer med förskrivna krav.

BASTA
Samtliga Qloss lack & färg produkter är registrerade i byggvarudatabasen BASTA, vilket är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA:s krav på kemiskt innehåll. En BASTA registrerad produkt ger en garanti för en miljövänlig och framtidssäker produkt och ger även tillgång till samtliga marknader inom hela EU.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Samtliga Qloss lack & färg produkter har fått bedömningen ”Rekommenderad” i Byggvarubedömningen, som stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval.

SUNDAHUS
Samtliga Qloss lack & färg produkter är registrerade i SundaHus. De erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Qloss AB | Truckvägen 6 | 231 62 Trelleborg | Tfn: 0410 - 460 70