3PL

På Truckvägen i Trelleborg, med ett mycket bra logistiskt läge för vidaretransporter ut i Europa, utför vi trepartslösning av kemtekniska produkter för en rad välrenommerade kunder som till exempel IMCD, ENWA och TetraPak.

För våra kunder kan vi ta hand om alla led från tillverkning, förpackning, processning, siktning, ompackning av produkter i både flytande och pulverform.

I våra lokaler är säkerheten maximal. Vi har explosionsklassade rum och alla erforderliga tillstånd och utbildningar för att kunna hantera extremt brandfarliga, frätande och explosionsbenägna produkter. Så när du lägger ett arbete i våra händer kan du räkna med att de är trygga, på riktigt.

Har du ett kemtekniskt tillverknings-, packnings- eller lagerproblem är vi på Qloss en extra bra samarbetspartner. Till våra vanligaste uppdrag hör:

  • tillverkning, fyllning och etikettering av brandfarliga produkter
  • blandning, siktning och packning av produkter i pulverform
  • lagerhållning

Har du något annat behov utöver detta? Bra! Vi är mycket anpassningsbara och har lösningar på det mesta av praktisk karaktär.

Vid förfrågningar kontakta gärna Lizette på 076 - 187 98 30 eller lizette@qloss.se.

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70