Qloss Lackfärg

Gul, grön, svart eller kanske Ferrariröd? Vi kan bryta Qloss Lackfärg i nästa vilken NCS som helst. 

Golvlack för mineraliska underlag är vår främsta specialitet. Qloss Lackfärg som tillverkas enligt egen receptur är unik i sin kombination av egenskaper och miljövänlighet. Den är vattenbaserad, diffusionöppen och extremt tålig mot slitage. Därför lämpar sig våra lackprodukter extra bra på platser som utsätts för stor påfrestning. Som till exempel industrigolv.

Qloss Lackfärg är ingen lagervara utan bryts enligt valfri NCS-kulör efter beställning. Leveranstid är cirka 3-5 arbetsdagar. 

Qloss Lackfärg är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA.
En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikelns/produktens aktuella registreringsstatus.

Qloss Lackfärg är avsedd för mineraliska underlag såsom betong, golvspackel, tegel eller putsade underlag. Lacken är speciellt anpassad för hårt belastade golv och väggar där man i förstahand eftersträvar en slitagebeständig och vätsketät yta som är lätt att rengöra.

Qloss Lackfärg är vattenbaserad och diffusionsöppen, dvs. att produkten släpper ut fukt från underlaget. I och med att produkten är diffusionsöppen kan nygjutna eller nyputsade underlag appliceras med Qloss Lackfärg redan dagen efter, förutsatt att underlaget håller minst + 20°C.

Exempel på användningsområden där Qloss Lackfärg kan appliceras är: industrilokaler, verkstadslokaler, kontor, lager, förråd, tvättstugor, sjukhus, skolor och butiker.

Lacken skall inte användas i miljöer där bildäck används, såsom garage, bilhallar och liknande.

Qloss Lackfärg fungerar även utmärkt som ett ytskydd för avjämningsmassa (flytspackel) och kan med fördel börja appliceras redan ett par timmar efter att flytspacklet har torkat.

1:a strykningen: Qloss Primer

2:a strykningen: Qloss Lackfärg

3:e strykningen: Qloss Lack eller Qloss Form (+ Qloss Härdare)

För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Produktegenskaper

Materialåtgång:

0,2 l/m2

Torktid:

ca 1h vid +20°C

Torktid innan belastning:

ca 24h vid +20°C

Förtunning:

vatten

Verktyg och utrustning

Preparering:

dammsugare, sopborste, torktrasa

Blandning:

hink och blandverktyg

Applicering:

korthårig mohairroller, pensel, gummiraka eller verktyg för sprutning

Ladda ner dokument

Produktblad

Klicka här

Säkerhetsdatablad

Klicka här

Frågor och svar om Qloss lack och färgsystem för mineraliska underlag

 • Qloss Primer
 • Qloss Lack för mineraliska underlag
 • Qloss Form för mineraliska underlag
 • Qloss Lackfärg för mineraliska underlag
 • Qloss Härdare (2-pack system bestående av Qloss Lack och Qloss Härdare)

Alla typer av mineraliska underlag inklusive flytspackel (avjämningsmassa).

 • Kostnadseffektivt
 • Lätt & snabbt att applicera
 • Miljövänligt
 • Slitagebeständig
 • Reptålig
 • Elastisk
 • Diffussionsöppen
 • Hög vidhäftning mot underlaget

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. En BASTA registrerad produkt ger en garanti för en miljövänlig och framtidssäker produkt och ger även tillgång till samtliga marknader inom hela EU.

Byggvarubedömningen stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval. Qloss Lack och Qloss Lackfärg har fått den högsta bedömningsgraden "Rekommenderad".

Cirka 2-3 timmar efter att golvytan har torkat och man kan gå på spackelytan utan att lämna fotavtryck eller märken.

Ja, ju tidigare man påbörjar appliceringen, ju bättre vidhäftning fås genom att primern tränger djupare ner i den djupgående porstrukturen och Qlossprimerns polymer binder samman underlaget på ett effektivt sätt.

Rent allmänt borde det så vara fallet men faktiska mätningar av ytdraghållfastheten visar på motsatsen. Sannolikt beror detta på den unika polymer som Qlossprimern är uppbyggd av och som binder samman spacklet långt nere i porstrukturen.

1-2 timmar mellan strykningarna, vid normal rumstemperarur (18-22-grader) och normal ventilation.

Låg golvtemperatur, hög luftfuktighet begränsad luftomsättning.

Lacken skall appliceras med korthårig mohairroller alternativt korthårig filtroller. "Luddiga" rollers skall undvikas.

10, 5, 1, alternativt ½ liters emballage.
Kunden kan välja valfri färg (NCS enligt Alcros brytsystem) och olika nivåer på mattering så som högblank, halvmatt och Qloss Form (matt).

Cirka 0,2 liter Qloss färg och lack och 0,015 liter Qloss Primer.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lack
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (alternativt Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

1:a strykningen: 1 del Qloss Primer, 2 delar vatten
2:a strykningen: koncentrerad Qloss lackfärg
3:e strykningen: koncentrerad Qloss lack (Qloss Härdare)
För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Qloss Lack och Qloss Härdare.

Qloss Härdare är en lättflytande vattenbaserad alifatiskt polyisocyanat. Den är framtagen för polyuretanformuleringar för att möta det växande behovet av miljövänliga 2-pack system (lack + härdare) för att få maximal prestanda på ytskiktet.

Qloss lack förpackas med 5 alternativt 10 litershinkar med tillhörande Qloss Härdare i en mindre flaska.

Tillsätt hela innehållet i Qloss Härdare i Qloss lack och rör om vänta i 5 minuter innan applicering. För detaljerad instruktion vänligen se separat produktdatablad samt etikett på förpackningen.

Vid mycket hårt belastade industrigolv, lastzoner, ytor med tung trafik med truck, palltruckar mm. Andra exempel är soprum (kemikalieresistens) kyl/frysutrymmen, sjukhus, butiker (lättstädad yta).

 • Kunna leverera ett komplett kostnadseffektivt ytskydd med obegränsade valmöjligheter
 • Hög prestanda
 • Miljövänligt
 • Möjlighet för golventreprenörer att kunna bredda sin verksamhet och leverera ett färdigt golv på kort tid.

Qloss AB | Norra Industrigatan 7 | 274 30 Skurup | Tfn: 0410 - 460 70